Jednogłośne absolutorium[POSŁUCHAJ]

Dzisiaj (26 06) w sali konferencyjnej bogatyńskiego magistratu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. W trakcie pierwszej radni podjęli kilka uchwał, które dotyczyły dróg gminnych, m.in. nadali nazwy ulicom w Opolnie Zdroju oraz Porajowie. Sesja druga to niewątpliwie jedna z ważniejszych w ciągu roku, czyli sesja absolutoryjna. Zanim jednak radni głosowali nad udzieleniem absolutorium, wysłuchali sprawozdania z budżetu za rok 2016, które przedstawił skarbnik gminy Andrzej Remian. W trakcie sesji głos zabierał burmistrz Andrzej Grzmielewicz, który podejmował temat inwestycji. Obradujący radni, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016.
 
Andrzej Remian - skarbnik gminy
 
 
 
burmistrz Andrzej Grzmielewicz