Sesja Rady Miejskiej[POSŁUCHAJ]

 

Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej. Spora jej część poświęcona była bogatyńskiej służbie zdrowia. Ewa Szczepkowska Dyrektor SPZOZ w Bogatyni przedstawiła radnym aktualną sytuację. Jak wielokrotnie podkreślała, najbliższy rok jest rokiem zmian, także tych na lepsze.Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2017 roku. Podjęto także kilka uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Bogatynia na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".