Uroczysta Barbórka w Kopalni Turów

W piątek 1 grudnia odbyły się główne uroczystości tegorocznych obchodów Dnia Górnika w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE. 
W uroczystej akademii wzięło udział wielu gości, m.in. wiceminister Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, posłowie na Sejm RP Krzysztof Kubów i Jacek Kurzępa, senator RP Rafał Ślusarz, wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński, a także przedstawiciele władz samorządowych, uczelni, duchowieństwa, służb mundurowych, spółek i instytucji oraz władze Grupy Kapitałowej PGE na czele z Pawłem Śliwą – wiceprezesem zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Sławomirem Zawadą – prezesem zarządu PGE GiEK, Stanisławem Żukiem – wiceprezesem zarządu ds. wydobycia PGE GiEK. Radę Nadzorczą PGE GiEK reprezentował jej sekretarz Sławomir Wochna. Tegoroczna akademia miała szczególny charakter w związku z przypadającą 70 rocznicą przejęcia przez Polskę Kopalni Turów.
 
Andrzej Grzmielewicz - burmistrz MiG Bogatynia 
Sławomir Zawada - prezes zarządu PGE GiEK SA

Piotr Frąszczak - dyr ElektrowniTurów

Urszyla Ciupak - starosta Powiatu Zgorzeleckiego

dyr KWB Turów - Leszek SondajMarzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacjiks Jan Żak